Cursusplein Seniorenschool

In samenwerking met Welwonen verkennen we momenteel de mogelijkheden om een doorstart te realiseren voor de Seniorenschool/Cursusplein bij de Stichting Westfriese Bibliotheken.We hebben Gonnie Lubbers tijdelijk aangesteld als programmamaker om te onderzoeken in welke vorm we de Seniorenschool/Cursusplein in stand kunnen houden voor de gemeente Enkhuizen. Gonnie Lubbers is de voormalige coördinator van de volwasseneneducatie bij Welwonen. 

Goud en Zilver

Binnen dit kader zal het programma met de werktitel ‘Goud en Zilver’ worden onderzocht. Het programma richt zich op volwasseneneducatie in de breedste zin van het woord. Nagegaan wordt hoe een breed georiënteerd aanbod kan worden ontwikkeld dat bij voorkeur bestaat uit een mix van:

  • een cursusprogramma voor volwassenen waarbij docenten lesgeven
  • een programma van workshops, lezingen en andere kortdurende activiteiten die vanuit de Bibliotheek opgezet zijn
  • en de kenniskring, waarbij de deelnemers zelf de gespreksonderwerpen aanreiken en de bijeenkomsten zelfstandig draaien.

Het streven is om eind december een programma samengesteld te hebben waar de Enkhuizer gemeenschap zich in het nieuwe jaar voor aan kan melden.

Contact

Heb je vragen of ideeën? Neem contact op met Gonnie Lubbers: glubbers@westfriesebibliotheken.nl of bel 0228 743 943.