Ontdek & Ontmoet: de 21st Century Skills

De 21st Century Skills (21e eeuwse vaardigheden) zijn steeds belangrijker in de huidige samenleving. Dit komt omdat veel zaken in de wereld digitaal worden en internet een grotere rol speelt in je dagelijks leven. In het onderwijs worden maatregelen genomen om leerlingen voor te bereiden op deze snelle veranderingen. Dit wordt gestimuleerd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

In de onderstaande video kun je zien op welke onderwerpen de Westfriese Bibliotheken de focus legt. Gericht op het onderwijs, maar ook op bezoekers (zie data per onderdeel). Dus kom binnenkort een kijkje nemen als je in de Bieb bent!

Ontdek & Ontmoet: Virtual Reality

Scholen kunnen nu intekenen voor een gratis kennismaking met Virtual Reality! Dit aanbod is ook aankomend schooljaar gratis beschikbaar.

Ontdek & Ontmoet: Programmeren

Maak kennis met de ‘achterkant’ van de digitale wereld en maak je eigen website, animaties, spelletjes en apps. Vanaf dit jaar. 

Ontdek & Ontmoet: Mobiele Filmstudio

In een tijd van vloggers, YouTubers en Snapchatters is film niet meer weg te denken uit onze wereld. Leer de apparatuur kennen, schrijf een script en ga je eigen film monteren. Vanaf dit jaar. 

Ontdek & Ontmoet: het Digilab

Als je alles zou mogen maken wat je maar zou willen, wat zou het dan zijn? Kom naar het DigiLab van de Bibliotheek. Vanaf dit jaar. 

Gratis kennismaking voor scholen

Scholen kunnen nu intekenen voor een gratis kennismaking met Slash en/of Virtual Reality! Dit aanbod is ook aankomend schooljaar gratis beschikbaar.

Ontdek & Ontmoet: de Robots Beep en Slash

Slash is de robot die naar scholen gaat. Scholen kunnen nu intekenen voor een gratis kennismaking met Slash! Dit aanbod is ook aankomend schooljaar gratis beschikbaar.

Beep is de robot van de bibliotheek.

Model 21e eeuwse vaardigheden

Door Kennisnet en SLO (het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling) is een model ontwikkeld dat omschrijft welke 11 vaardigheden leerlingen in hun latere leven nodig hebben. Het gaat om vaardigheden als 'kritisch denken', 'creatief denken', 'probleemoplossen', 'ict-basisvaardigheden', 'informatievaardigheden' en 'computational thinking'.