Overige tarieven

Op deze pagina vind je overige tarieven die horen bij de abonnementen van de Westfriese Bibliotheken.

Internet Gratis
Verlengen Gratis
Reserveren / aanvragen per item € 1,50*
Buitenaanvragen / cd's Rotterdam € 5,00
Bibliotheekpas € 5,00 eenmalig voor volwassenen
Duplicaatpas € 5,00
Te laat gelden € 0,25 per openingsdag met een maximum van € 15,00 per item

* voor jeugdleden en leden met een Optimaal Genieten abonnement is reserveren gratis met uitzondering van de Buitenaanvragen/cd’s Rotterdam.